Hoppa till innehållet

Vad är plast?

Plast finns i en mängd olika varianter. Plast framställs av polymerer plus tillsatser. En polymer består av många små enheter som kopplas ihop. Beroende på hur enheterna kemiskt ser ut och är ihopkopplade får man polymerer med olika egenskaper.

Tillsatserna bidrar sedan ytterligare till att egenskaperna justeras. Exempel på tillsatsämnen är fyllmedel, stabilisatorer och mjukgörare.

Det färdiga materialet kallas plast och de vanligaste förpackningsplasterna är:

  • Etenplast = PE
  • Propenplast = PP
  • Styrenplast = PS
  • Vinylkloridplast = PVC

Råvaran för de flesta plaster är olja eller naturgas som förädlas i flera steg. Ändå är det bara ca 1,5% av världens totala oljeförbrukning som används för tillverkning av plastförpackningar.

Räknat per mängd förpackad produkt har plastförpackningar ofta låg energi- och resursförbrukning. De flesta plaster skyddar mot fukt, lukt och smak (aromer) och en del mot gaser.

Plast utnyttjas också för rent mekanisk sammanhållning av laster. Genom att sträckfilma eller krympfilma paket och hela pallaster skyddas produkten mot regn, nedsmutsning, stöld, etc.

Produkten har lagts i din varukorg